HOME CONTACTManual Sealless Steel Strapping Tools
Manual Steel Strapping Tools
Pneumatically Powered Sealless Steel Strapping Tools
Pneumatically Powered Steel Strapping Tools

P.P / P.E.T Band Strapping Tools

기타 포장자재A402
RT - 298
A301

TMP - 1932
A431
A412

SSR-114
SDR-34

제품사양
모 델
Strap 폭 (mm)
Strap 두께 (mm)
중 량(kg)
특 성
A402
19 ~ 32
1.0
4
Manual Tensioner
RT-298
19 ~ 32
1
4
Manual Tensioner (평면용)
A301
19 / 32
1.0
4
Manual Tensioner (평면용)
TMP-1932
19 ~ 32
1.0
3.5
Manual Tensioner
A431
16 / 19
0.6
3.3
Manual Combination (Single Notch)
A412
19 / 25 / 32
1.0
3.4
Manual Sealer (Double Notch)
SSR-114
32
1.0
4
Manual Sealer
SDR-34
19
0.8
4.2
Manual Sealer (Double Notch)

제품설명 및 적용범위
제품설명 : 평면용인 Model A301, RT-298을 제외하고는 제품의 포장형상이 불규칙한 제
  품, 둥근제품의 포장에 주로 사용된다.
적용범위 : Coil Sheet, Pipe, 선재 가공공장및 기타 철판 가공공장에 사용된다.
 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Copyright @ GREEN Right Reserved.
인천광역시 동구 송림동 294번지(산업용품유통센타) 16동 326호
webmaster@greenemo.co.kr / TEL : 032) 589 - 6795, 6722 / FAX : 032) 589 - 6796